ÅPNET FOR OPPLÆRIG PÅ MOPED OG MOTORSYKKEL!

ÅPNET FOR OPPLÆRIG PÅ MOPED OG MOTORSYKKEL!

Ønsker du å komme i gang med timer på moped eller motorsykkel?

Myndighetene har åpnet opp for opplæring på moped og motorsykkel innenfor gitte restriksjoner i henhold til smittvern. Det jobbes nå med hvilke muligheter vi har til å kunne tilby så mye av opplæringen som mulig innfor de restriksjoner og føringer som er gitt. Mer info kommer fortløpende!

Vi starter neste grunnkurs MC 15.04 klokken 18:00, og neste grunnkurs moped 20.04 klokken 16:00 (her kan det komme endringer da oppdaterte retningslinjer for teoretisk opplæring ikke foreligger).

Komme igang? Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon og avtale på telefon eller SMS til 40699900 eller på post@nesttun-trafikkskole.no