Ansatte

Arne Viken

Arne Viken
Trafikklærer

Underviser i klasse
B, TG, BE, B96, A, A1, A2

90 83 41 19

arne@baneviken.com

Bjørn Magne Hordnes

Bjørn Magne Hordnes
Trafikklærer

Underviser i klasse
B, TG, BE, B96

93 25 07 64

m-hordne@online.no

Harald H Furnes

Harald H Furnes
Trafikklærer

Underviser i klasse
B, TG

41 61 73 93

haraldhfurnes@gmail.com

Ingri Tennebekk

Ingri Tennebekk
Kontoransvarlig

40 69 99 00

post@nesttun-trafikkskole.no

Ingrid-Helen Husa

Ingrid-Helen Husa
Trafikklærer

Underviser i klasse
B, TG, BE, B96

90 10 53 00

ingrid.husa@gmail.com

Kenneth Rongved

Kenneth Rongved
Daglig leder / Trafikklærer

Underviser i klasse
B, TG, BE, B96, A, A1, A2, AM147, AM146

92 06 40 84

nesttuntrafikkskole@live.no

Kristoffer Juvik

Kristoffer Juvik
Trafikklærer

Underviser i klasse
B, TG, AM147

92 86 80 21

kristoffer_juvik@hotmail.com

Mads-Henrik Hopland

Mads-Henrik Hopland
Trafikklærer

Underviser i klasse
B, TG, AM147

98 66 57 95

madhopland@gmail.com

Mathias Grutle-Rasmussen

Mathias Grutle-Rasmussen
Trafikklærer

Underviser i klasse
B, TG, BE, B96, A, A1, A2, AM146

45 27 80 47

mathias_gr@icloud.com

Viljar Steinsland

Viljar Steinsland
Faglig leder / Trafikklærer

Underviser i klasse
B, TG, BE, B96, A, A1, A2, AM147, AM146

45 21 50 60

viljar.steinsland@gmail.com

Kommende kurs

Lastsikringskurs BE (Personbil med tilhenger (BE))

11. desember / Espehaugen 47 / 1 300,00

Grunnkurs MC (MC kurs) A (Motorsykkel (A))

11. desember / Nesttun Trafikkskole AS, Fanaveien 27, 5221 Nesttun / 1 000,00

Trafikant i mørket (Trafikalt grunnkurs)

12. desember / Nesttun Trafikkskole AS, Fanaveien 27, 5221 Nesttun / 2 100,00

Trafikalt Grunnkurs (Trafikalt grunnkurs)

12. desember / Nesttun Trafikkskole AS, Fanaveien 27, 5221 Nesttun / 1 250,00

Ta kontakt

Åpningstider

Kontoret åpent
Mandag-Torsdag 10.00-16.00
Fredag 10.00-14.00