Klasse BE

Bilde tilhenger

Ønsker du å ta sertifikat på bil med tilhenger?

Personbil med tilhenger- BE

Trinn 1 blir dekket ved at du har opplæring i klasse B.

Opplæringen i klasse BE omfatter minst 7 timer.

For å få førerrett i klasse BE, må du ta oppkjøring

Grunnleggende opplæring

På dette trinnet skal du lære deg å bruke bil med tilhenger rent kjøreteknisk, til- og frakopling av tilhenger, rygging med tilhenger og å gjennomføre sikkerhetskontroll.

Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon.

Individuell tilpasning

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet på trinnet.

Obligatorisk veiledningstime

Trinn 2 blir avsluttet med en veiledningstime. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

Trafikal opplæring

På trinn 3 skal du lære å kjøre sikkert og selvstendig med bil og tilhenger i variert trafikk.

Du lærer blant annet:

  • å kjøre tydelig, effektivt og økonomisk
  • å vurdere snuplasser, snumåter og bruk av medhjelper


Individuell tilpasning

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

Obligatorisk veiledningstime

Trinn 3 blir avsluttet med en veiledningstime. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

Avsluttende opplæring

I løpet av trinn 4 skal du bli så god at du kan kjøre bil med tilhenger på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter.

Du skal blant annet kunne:

  • velge kjøremåter med lav risiko
  • motvirke at det skjer ulykker
  • være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører også etter at du har fått førerkortet


Obligatorisk kurs i sikring og merking av last

Kurset er på 2 timer og skal hjelpe deg til å forstå hvor viktig det er å sikre og merke last, og lære måter å sikre lasten på.

Obligatorisk sikkerhetskurs på veg

Kurset er på 3 timer. Her skal du blant annet få utvikle kjørekompetansen din og reflektere over erfaring med å kjøre bil og tilhenger.

Oppkjøring- klasse BE (ikke for klasse B96)

Det er du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven. Prøven har flere deler og oppgaver, og du må både kjøre og løse oppgavene selvstendig. Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet. Resultatet blir bestemt når prøven er over og du får vite om du bestod eller ikke med en gang. Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet.

Hva prøven omfatter

Du må utføre tilkopling av tilhenger og kontroll før kjøring når prøven begynner. Du får en sikkerhetskontrolloppgave før du kjører. Da kan du bli bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil.

Du kjører om lag 40 minutter under varierte veg- og trafikkforhold. Ruten du kjører, er fastsatt på forhånd. Du må kople fra tilhengeren ved slutten av prøven.

Oppgaver mens du kjører

Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre. For det meste ber sensor deg om å kjøre til navngitte steder som du finner skilt mot, men du blir også bedt om å snu, parkere og rygge.

Vurderingen sensor gjør

Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd

  • Det blir lagt vekt på at har god kjøretøybehandling og greier å kjøre behagelig og økonomisk
  • Du må beherske snuing og rygging med tilhenger, og eventuell bruk av hjelp
  • Du må greie å være oppmerksom på veg- og trafikkforholdene rundt deg, og de spesielle utfordringene kjøring med tilhenger gir
  • Kjøremåten skal være tydelig og sikker, og gi god trafikkavvikling
  • Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter

 

Informasjon er hentet fra Statens Vegvesen sine hjemmesider.

Navn
Adresse
Postnr / Sted
Epost
Telefon
Telefax
Spørsmål og kommentarer
Jeg ønsker mer informasjon om
Vennligst kontakt meg via