Hva koster et førerkort i dag?

Vi hjelper deg mot målet

Hva koster et førerkort i dag?

Det er mange som er opptatt av pris når man skal ta førerkort. Vi vil ikke at våre kunder skal få ubehagelige regninger og informerer derfor foresatte og elever om hva et førerkort koster i dag.

Prisen på et ferdig førerkort avhenger av flere ting.

  • Hvor mye øvelseskjører eleven privat.

  • Elevens ferdigheter og hvor fort elever lærer

  • Elevens teoretiske forståelse

  • Hvor ofte og når på dagen eleven kan ha kjøretimer.

  • Om eleven har andre førerkortklasser

Forventningene og kravene vegvesenet har til en elev som møter på en førerprøve er at eleven kan behersker kjøretøyet rent teknisk. Føreren må også kunne samhandle med andre trafikanter, forutse hvordan disse vil handle og hvordan trafikksituasjoner kan utvikle seg. Føreren må også forstå hvordan egen atferd innvirker på sikkerheten. Dette lærer eleven gjennom ordinære kjøretimer og privat øvelseskjøring. Det er da ulikt hvor mange timer eleven må ha på kjøreskolen for at ferdigheten skal være god nok til å bestå en førerprøve.

 

For å sikre at alle ferdighetene er på plass, er det fastsatt obligatoriske kurs. Eleven må da følge undervisningen i et bestemt antall timer. I kursene vektlegges øvelser som av sikkerhetsmessigere, praktiske eller økonomiske årsaker er vanskelige å gjennomføre på egenhånd.

 

 

Det obligatoriske hos oss koster 17080; kr

 

Vi tar også 500 kr i bompengeavgift og 3 kjøretimer som brukes til transport til øvingsbanen enten til Voss eller Sotra.

I tillegg kommer det gebyrer til NAF.

 

Så uten noen kjøretimer vil et førerkort koste 19650 kr.

 

Våre tilbudspakker gir rabatt på opplæringen. Så har du spart opp en sum til førerkort er det mest gunstig å betale inn en kontopakke til oss. I tillegg gir vi alle nye elever en gratis kjøretime ved oppstart.

 

 

 

Lykke til !

Ta kontakt

Adresse

Fanaveien 27

5221 Nesttun

406 99 900

post@nesttun-trafikkskole.no

Messenger