Førerkort motorsykkel

* oppgitt pris inneholder obligatorisk opplæring + førerprøve (trinnvurdering trinn 2/trinn 3, sikkerhetskurs i trafikk A1, sikkerhetskurs presis kjøreteknikk A2/Å, sikkerhetskurs på vei). Timer vil tilkomme for å oppnå læreplanens mål før gjennomføring av obligatorisk opplæring. Baneleie NMK og gebyr førerprøve tilkommer. 

 

Nesttun Trafikkskole tilbyr opplæring alle førerkortklasser for motorsykkel: Lett motorsykkel A1, Mellomtung motorsykkel A2, Tung motorsykkel A. Våre dyktige lærere tilbyr trygg og effektiv opplæring med deg som elev i fokus.

 

Har du ikke MC utstyr, kan du låne dette av oss. Bekymret for fravær på skolen? Plan for kjøretimer settes opp sammen med elev, slik at du unngår fravær på skolen.

 

Lærere som tilbyr opplæring klasse B

Kenneth Rongved

Viljar Steinsland

Bjørn Borge

 

Dette må du ha før du setter igang:

Trafikalt Grunnkurs

Mørkekjøring

Grunnkurs MC (MC kurs)

 

Har du førerkort fra før, trenger du ikke gjennomføre trafikalt grunnkurs og mørkekjøring. Er du fyllt 25 år, trenger du ikke gjennomføre fullt trafikalt grunnkurs, men må gjennomføre mørkekjøring og førstehjelp (tiltak ved ulykke).

 

Obligatorisk opplæring på MC

Trinnvurdering trinn 2

Sikkerhetskurs i trafikk (kun A1)

Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk (A2/A)

Trinnvurdering trinn 3

Sikkerhetskurs på vei

 

Kjøretimer vil tilkomme utover dette for å oppnå læreplanens mål for gjennomføring av de obligatoriske delene i opplæringen. Se læreplan for ytterligere info.

 

Overgangskurs

Har du førerkort på lett- eller mellomtung motorsykkel og ønsker å utvide til en tyngre klasse? Vi tilbyr overgangskurs fra A1 til A2 og A2 til A. Se her for ytterligere info og priser.

 

Hva forventes av deg

“Etter å ha gjennomført opplæring for klasse A2 skal du ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre motorsykkel på en ansvarlig måte. Du skal ha tilegnet seg de kunnskaper og ferdigheter, selvinnsikt og risikoforståelse som er nødvendig for å kjøre på en måte som:
er trafikksikker
gir god samhandling
fører til god trafikkavvikling
tar hensyn til helse, miljø og andres behov
er i samsvar med gjeldende regelverk”

 

Praktisk (førerprøve) og teoretisk prøve

Den praktiske og teoretiske prøven gjennomføres hos Statens vegvesen. Teoretisk prøve må være bestått før praktisk prøve kan bestilles. “Teorien” gjennomføres i sentrum, mens den praktiske prøven gjennomføres på Eikås Motorsenter. Husk å betale gjeldende gebyr til Statens Vegvesen før gjennomføring.

 

Nyttig info/dokumenter

Søknad om førerkort

Læreplan klasse A1, Læreplan klasse A2, Læreplan klasse A

Sikkerhetskontroll motorsykkel

Kjøregårdsøvelser

Priser

Tilbudspakker

Priser Overgangskurs