Tung motorsykkel (A)

FØRERKORT PÅ TUNG MOTORSYKKEL?

Nesttun Trafikkskole tilbyr opplæring for tung motorsykkel, førerkortklasse A. Vi gir deg effektiv og profesjonell opplæring som er tilpasset hver enkelt elev. Se her for læreplan for tung motorsykkel. Læreplanen legger føringer for hva opplæringen innholder, og hvilke mål som stilles til deg som MC fører. Kan også brukes i forbindelse med privat øvelseskjøring. All trafikkopplæring er bygget opp trinnvis, se læreplan for ytterligere info og mål.

Hovedmål for opplæring:

“Etter å ha gjennomført opplæring for klasse A2 skal du ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre motorsykkel på en ansvarlig måte. Du skal ha tilegnet seg de kunnskaper og ferdigheter, selvinnsikt og risikoforståelse som er nødvendig for å kjøre på en måte som:

er trafikksikker

gir god samhandling

fører til god trafikkavvikling

tar hensyn til helse, miljø og andres behov

er i samsvar med gjeldende regelverk”

 

FØR DU STARTER OPPLÆRINGEN

Er du under 25 år og ikke har annet førerkort fra før, må du gjennomføre trafikalt grunnkurs og mørkekjøring før du kan starte på opplæring og øvelseskjøring. Er du over 25 år og ikke har førerkort fra før, må førstehjelpskurs og mørkekjøring gjennomføres før førerprøven gjennomføres. Se her for kursoversikt og påmelding.

Du må også søke om førerkort. Søknad sendes digitalt via Statens Vegvesen. Se her for søknad. Hvis du innehar et førerkort fra før, må du søke om utvidelse av ditt førerkort.

Skal du starte med opplæring på en “ny” klasse, må det også gjennomføres en teoretisk prøve. Denne gjennomføres ved Bergen Trafikkstasjon i sentrum. Lærebøker kan kjøpes hos trafikkskolen. Søknad om førerkort må være sendt før teoretisk prøve kan gjennomføres. Gebyr for teoretisk prøve betales på trafikkstasjonen (tar kun vanlig bankkort).

 

OVERGANG FRA MELLOMTUNG MOTORSYKKEL (A2) TIL TUNG MOTORSYKKEL (A)

Det er mulig for overgang fra A2 til A uten å gjennomføre ny praktisk prøve. Dette forutsetter at kandidaten har hatt kompetansen på A2 i to år. Se her for ytterligere info. Overgangskurset har følgende innhold:

Obligatorisk kurs for utvidelse fra A2 til A

Se her for ytterligere info og priser. Husk at du må søke om utvidelse av ditt førerkort, se her for søknad. For påmelding gå til vår kursoversikt.

 

OPPLÆRING TUNG MOTORSYKKEL

 Opplæringen for tung motorsykkel er bygget opp rundt læreplanens 4 trinn. Opplæringen inneholder obligatoriske deler, samt vanlige kjøretimer for å oppnå den kompetansen som er satt for de ulike trinnene. Se her for utfyllende info. Opplæringen for tung motorsykkel inneholder følgende obligatorisk opplæring:

Grunnkurs MC (tidligere MC kurs)

Trinnvurdering trinn 2

Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk

Trinnvurdering trinn 3

Sikkerhetskurs på vei

 

PRAKTISK PRØVE?

Praktisk prøve for motorsykkel gjennomføres på Eikås Motorsenter. HUSK å betale gebyr for førerprøven før oppmøte, betales på trafikkstasjonen, Heiane 4 (tar kun vanlig bankkort). Førerprøven er delt inn i tre deler:

sikkerhetskontroll (teoretisk spørsmål)

kjøreteknisk del, kjøregårdsøvelser

trafikal del, kjøring i trafikk

Sensor vil vurdere din kjøring etter læreplanens hovedmål.

 

VÅRE MOTORSYKLER

Honda CB 650

Kawasaki ER 6

Yamaha XJ 6

 

NYTIGE DOKUMENTER/LINKER

 Læreplan førerkortklasse A

Søknad om førerkort Sikkerhetskontroll

Kjøregårdsøvelser (dokument)

Kjøregårdsøvelser (video)