Lett motorsykkel (A1)

FØRERKORT PÅ LETT MOTORSYKKEL?

Nesttun Trafikkskole tilbyr opplæring for lett motorsykkel, førerkortklasse A1. Vi gir deg effektiv og profesjonell opplæring som er tilpasset hver enkelt elev. Se her for læreplan for lett motorsykkel. Læreplanen legger føringer for hva opplæringen innholder, og hvilke mål som stilles til deg som MC fører. Kan også brukes i forbindelse med privat øvelseskjøring. All trafikkopplæring er bygget opp trinnvis, se læreplan for ytterligere info og mål.

Hovedmål for opplæring:

“Etter å ha gjennomført opplæring for klasse A1 skal du ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre motorsykkel på en ansvarlig måte. Du skal ha tilegnet seg de kunnskaper og ferdigheter, selvinnsikt og risikoforståelse som er nødvendig for å kjøre på en måte som:

er trafikksikker

gir god samhandling

fører til god trafikkavvikling

tar hensyn til helse, miljø og andres behov

er i samsvar med gjeldende regelverk”

 

FØR DU STARTER OPPLÆRINGEN

Er du under 25 år og ikke har annet førerkort fra før, må du gjennomføre trafikalt grunnkurs og mørkekjøring før du kan starte på opplæring og øvelseskjøring. Er du over 25 år og ikke har førerkort fra før, må førstehjelpskurs og mørkekjøring gjennomføres før førerprøven gjennomføres. Se her for kursoversikt og påmelding. Du må også søke om førerkort. Søknad sendes digitalt via Statens Vegvesen. Se her for søknad. Hvis du innehar et førerkort fra før, må du søke om utvidelse av ditt førerkort. Skal du starte med opplæring på en “ny” klasse, må det også gjennomføres en teoretisk prøve. Denne gjennomføres ved Bergen Trafikkstasjon i sentrum. Lærebøker kan kjøpes hos trafikkskolen. Søknad om førerkort må være sendt før teoretisk prøve kan gjennomføres.Gebyr for teoretisk prøve betales på trafikkstasjonen (tar kun vanlig bankkort).

 

OPPLÆRING LETT MOTORSYKKEL

Opplæringen for lett motorsykkel er bygget opp rundt læreplanens 4 trinn. Opplæringen inneholder obligatoriske deler, samt vanlige kjøretimer for å oppnå den kompetansen som er satt for de ulike trinnene. Se her for utfyllende info.

Opplæringen for lett motorsykkel inneholder følgende obligatorisk opplæring:

Grunnkurs MC (tidligere MC kurs)

Trinnvurdering trinn 2

Sikkerhetskurs i trafikk (nytt 2017)

Trinnvurdering trinn 3

Sikkerhetskurs på vei

 

PRAKTISK PRØVE

Praktisk prøve for motorsykkel gjennomføres på Eikås Motorsenter. HUSK å betale gebyr for førerprøven før oppmøte, betales på trafikkstasjonen, Heiane 4 (tar kun vanlig bankkort). Førerprøven er delt inn i tre deler: sikkerhetskontroll (teoretisk spørsmål) kjøreteknisk del, kjøregårdsøvelser trafikal del, kjøring i trafikk Sensor vil vurdere din kjøring etter læreplanens hovedmål.

 

VÅRE LETTE MOTORSYKLER

Honda CB 125

Honda Varadero 125

 

NYTTIGE DOKUMENTER/LINKER

Læreplan førerkortklasse A1

Søknad om førerkort

Sikkerhetskontroll

Kjøregårdsøvelser (dokument)

Kjøregårdsøvelser (video)