Klasse B96

Bilde tilhenger

Ønsker du å ta sertifikat på bil med tilhenger?

Bil med tilhenger- B96

Trinn 1 blir dekket ved at du har opplæring i klasse B.

  • Med kode 96 i tillegg til førerkort i klasse B kan du kjøre bil og tilhenger som til sammen har tillatt totalvekt 4250 kg.
  • Du får førerrett i klasse B kode 96 ved å ta minst 7 timer obligatorisk opplæring uten å måtte gå opp til ny førerprøve

Grunnleggende opplæring

På dette trinnet skal du lære deg å bruke bil med tilhenger rent kjøreteknisk, til- og frakopling av tilhenger, rygging med tilhenger og å gjennomføre sikkerhetskontroll.

Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon.

Individuell tilpasning

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet på trinnet.

Obligatorisk veiledningstime

Trinn 2 blir avsluttet med en veiledningstime. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

Trafikal opplæring

På trinn 3 skal du lære å kjøre sikkert og selvstendig med bil og tilhenger i variert trafikk.

Du lærer blant annet:

  • å kjøre tydelig, effektivt og økonomisk
  • å vurdere snuplasser, snumåter og bruk av medhjelper


Individuell tilpasning

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

Obligatorisk veiledningstime

Trinn 3 blir avsluttet med en veiledningstime. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

Avsluttende opplæring

I løpet av trinn 4 skal du bli så god at du kan kjøre bil med tilhenger på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter.

Du skal blant annet kunne:

  • velge kjøremåter med lav risiko
  • motvirke at det skjer ulykker
  • være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører også etter at du har fått førerkortet


Obligatorisk kurs i sikring og merking av last

Kurset er på 2 timer og skal hjelpe deg til å forstå hvor viktig det er å sikre og merke last, og lære måter å sikre lasten på.

Obligatorisk sikkerhetskurs på veg

Kurset er på 3 timer. Her skal du blant annet få utvikle kjørekompetansen din og reflektere over erfaring med å kjøre bil og tilhenger.

Navn
Adresse
Postnr / Sted
Epost
Telefon
Telefax
Spørsmål og kommentarer
Jeg ønsker mer informasjon om
Vennligst kontakt meg via