Kjøregårdsøvelser

KJØREGÅRDSØVELSER, PRAKTISK PRØVE

Kjøregårdsøvelsene er en del av dem praktiske prøven for motorsykkel, og gjelder alle klasser (A1/A2/A).

Se her for å laste ned sikkerhetskontroll og kjøregårdsøvelsene i pdf- format.

 

Filmene er laget av studenter ved HINT, trafikklærerutdanningen i samarbeid med Øyvind Berggren og Salberg Trafikkskole.

 

KRYPKJØRING OG BALANSE

Gjennomføring av oppgaven:

Motorsykkelen tas av parkeringsstøtten og trilles ved at kandidaten går ved siden av den og stanser med forhjulet ved startpunkt for balanseoppgaven.

All kjøring videre i denne oppgaven skal skje med krypekjøringshastighet.

Se PDF for videre beskrivelse av øvelsen.

 

EFFEKTIV BREMSING

Gjennomføring av oppgaven:

Hastighet mellom 50 til 60 km/t

Bremsingen skal være tilnærmet optimal ut i fra tilgjengelig veggrep

Det skal bremses til full stans

Motorsykkelen skal være klar til ny igangsetting

 

 

UNNAMANØVER

Gjennomføring av oppgaven:

Fart minimum 50 km/t, i 2. eller 3. gir

Gjennom port A, deretter foretas unnastyring av kjeglehinderet på venstre side, videre ut gjennom port B

Mindre fartsendringer gjennom oppgaven skal godtas

Fartsendringer med brems skal ikke gjøres før port B

 

 

KJØRING I SVING

Gjennomføring av oppgaven:

Oppgaven gjennomføres som venstrekurve i 2. eller 3. gir

Oppgaven skal gjennomføres med økende fart fra ca 25 km/t ved inngangen til oppgaven

Inngangsfart er angitt med ca. da den skal tilpasses når radien er redusert, eller dårlig veggrep p.g.a. vær og føre forhold

Plasseringen i kurven skal være jevn med lik avstand til kjeglene

 

 

BREMSING I SVING

Gjennomføring av oppgaven:

Oppgaven gjennomføres som venstrekurve i 2. eller 3. gir

Oppgaven skal gjennomføres med økende fart fra ca 25 km/t ved inngangen til oppgaven

Motorsykkelen kjøres i rett linje inn mot første port

Bremsing til stans skal foregå innenfor rødt område

Det skal stanses før siste kjegleport med bestemt bremsing

Under bremsingen skal kurven følges og det skal stanses i god balanse klar til å kjøre videre