Mørkekjøring

Mørkekjøring

Se her for kursoversikt og påmelding. Ønskes mer detaljert informasjon om gjennomføring, se gjerne her for læreplan for aktuell førerkortklasse.

Mørkekjøring er en del av det trafikale grunnkurset som er obligatorisk for alle som skal ut i trafikken. Kurset blir gjennomført i  perioden oktober til mars. Tar du trafikalt grunnkurs i perioden mai til oktober uten å få gjennomført mørkekjøring, må mørkekjøring gjennomføres innen 31. januar året etter.  Etter denne dato kan du ikke øvelseskjøre lovlig uten å ha gjennomført mørkekjøring. Husk å fornye ditt trafikale grunnkursbevis etter at mørkekjøringen er gjennomført. For personer som avlegger praktisk førerprøve i sommerhalvåret og ikke har deltatt på mørkekjøring må dette gjennomføres innen angitt dato på sertifikatet. Personer over 25 år trenger ikke trafikalt grunnkurs, men må delta på førstehjelp og mørkekjøring før praktisk prøve hos Statens Vegvesen.

Mørkekjøring består av en teoretisk del og en praktisk demonstrasjon i bil. Ved den praktiske demonstrasjonen blir eleven som passasjer satt i reelle trafikksituasjoner i mørket.

Tema for mørkekjøringen er:

  • Årsakssammenheng ved ulykker i mørket
  • Vurdering av risiko i mørket
  • Rett lysbruk og adferd ved kjøring, parkering og nødstopp i mørket
  • Se her for kursoversikt og påmelding.