Førerkort bil

20140801_181524

Skal du ta sertifikat på bil?

Nesttun Trafikkskole tilbyr føreropplæring for førerkortklasse B. Vi henter og bringer etter avtale.

 

Trinnvis opplæring

Opplæringen er delt inn i fire trinn:

 • Trinn 1- trafikalt grunnkurs
 • Trinn 2- grunnleggende opplæring
 • Trinn 3- trafikal del
 • Trinn 4- avsluttende opplæring

Se her for læreplan for førerkortklasse B

 

Søknad om førerkort

Se DinSide på Statens Vegvesen sine sider for søknad om førerkort i den aktuelle førerkortklassen.

 

Automatgir eller manuelt gir?

Du kan velge om du vil kjøre opp med automat- eller manuelt gir. Om du kjører opp med automatgir, får du en kode i førerkortet som begrenser føreretten til slike biler. Dersom du senere ønsker å utvide til manuelt gir, må du å ta oppkjøringen på nytt.

 

Individuell tilpassing

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for det aktuelle trinnet.

 

Bevis for øvelseskjøring

Når du har fullført trafikalt grunnkurs, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre. Du må ha med deg beviset og godkjent legitimasjon med bilde både når du tar kjøretimer på trafikkskolen og når du øvelseskjører privat. Du kan også logge inn i Din side på Statens Vegvesen sine hjemmesider og vise frem beviset ditt som ligger der.

 

TRINN 1- Trafikalt Grunnkurs

Før du kan ta kjøretimer eller kan begynne å øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs. Kurset er obligatorisk og på 17 timer. Kurset har som mål å gi deg en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å ferdes i trafikken. Du må være minst 15 år for å ta kurset, og kurset må tas på en trafikkskole (mulig å ta kurset i 10. trinn på ungdomsskolen).

 

Hva lærer du på trafikalt grunnkurs?

 1. Trafikkopplæring
 2. Grunnleggende forståelse for trafikk
 3. Mennesket i trafikken
 4. Øvelseskjøring og kjøreerfaring
 5. Førstehjelp
 6. Tiltak ved trafikkulykke
 7. Mørkekjøring

 

Har du førerkort fra før?

Da er det ikke nødvendig å ta trafikalt grunnkurs.

 

Er du over 25 år?

Da er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs, og kan kjøre uten øvelseskjøringsbevis. Husk alltid å ha med deg legitimasjon. Førstehjelp og mørkekjøring er obligatorisk for alle, og du må gjennomføre disse delene før du kan ta avsluttende prøve.

 

TRINN 2- grunnleggende opplæring

Før du kjører i trafikken, er det viktig at du behersker bilen så godt at du kan rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. På dette trinnet skal du også skaffe deg kunnskap om blant annet mennesket i trafikken, miljøvennlig kjøring og hvilket ansvar du har som fører. Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon. Mange greier ikke oppkjøringa på grunn av for dårlig opplæring på dette trinnet.

 

Obligatorisk veiledningstime

Trinn 2 blir avsluttet med en veiledningstime. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på  trinn 3.

 

TRINN 3- trafikal del

På dette trinnet skal du lære å kjøre i variert trafikk, og bli tilnærmet selvstendig. Du lærer blant annet om:

 • trafikantgrupper og interessemotsetninger
 • å kjøre effektivt, miljøvennlig og økonomisk
 • å redusere risikoen for ulykker
 • å bli forbikjørt og kjøre forbi

 

Obligatorisk sikkerhetskurs på bane

Mot slutten avå trinn 3 skal du gjennomføre sikkerhetskurs på bane. Kurset er på 4 timer og skal medvirke til at du greier å unngå ulykker. Du lærer blant annet om hvordan

 • du sikrer personer og gods
 • kjøremåten din avgjør om du har, eller mister, kontrollen over bilen

 

Obligatorisk veiledningstime

Trinn 3 blir avsluttet med en veiledningstime. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

 

Avsluttende opplæring

I løpet av dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte i god samhandling med andre trafikanter. Du skal blant annet kunne velge kjøremåter med lav risiko, kunne motvirke at det skjer ulykker og være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører etter at du har fått førerkort.

 

Sikkerhetskurs på veg

Kurset er på i alt 13 timer. Det har 4 deler:

 1. Bilkjøringens risiko (teoretisk del)
 2. Kjøring på landeveg og forbikjøring (praktisk kjøring)
 3. Avsluttende kjøring i trafikken (praktisk kjøring)
 4. Refleksjon og oppsummering (teoretisk del)

For å ha godt utbytte, er det viktig at du er god nok fra før. Ideelt sett burde du være god nok til å greie oppkjøringen før du tar dette kurset.

Gjennom kurset skal du videreutvikle:

 • forståelse for risikoen ved bilkjøring
 • evne til å motvirke blant annet møte-, utforkjørings- og forbikjøringsulykker
 • evne til å vurdere deg selv som fører

 

Teoretisk prøve (teoriprøve)

Teoriprøven må tas på trafikkstasjonen (Spelhaugen 12). For å kunne ta teoriprøven må du ha søkt om førerkort for førerkortklasse B før du drar til trafikkstasjonen (søknad sendes via DinSide). Teoriprøven kan avlegges tidligst seks måneder før du fyller alderskravet til klasse B. Etter bestått prøve, kan du i samarbeid med trafikkskolen melde deg opp til praktisk prøve. Dersom du ikke består teoriprøven, må du vente 2 uker før du kan ta prøven på nytt. Det er også mulig å søke om tilrettelagt teoriprøve (kontakt trafikkskolen for ytterligere info).

 

Praktisk prøve (Førerprøve)

Den praktiske prøven (førerprøven) gjennomføres ved en trafikkstasjonen (Spelhaugen 12). Time til praktisk prøve må bestilles på forhånd, gjerne i samråd med trafikkskolen. Førerprøven varer i 55- 60 minutter, og inneholder en sikkerhetskontroll (se her for sikkerhetskontroll klasse B) samt en praktisk del. Ved ikke bestått praktisk prøve, må vente minimum 4 uker før ny prøve kan avlegges.

 

Fullmakt til trafikkskolen

For bestilling av praktisk prøve gjøres dette på DinSide. Dette er en avtale mellom deg som elev og Statens Vegvesen. For at tidspunkt for prøven skal passe inn med trafikklærers timebok, må der gis en “fullmakt” til Nesttun Trafikkskole. Dette gjøres på DinSide.

 

Infomasjon er hentet fra på www.vegvesen.no.

 

Navn
Adresse
Postnr / Sted
Epost
Telefon
Telefax
Spørsmål og kommentarer
Jeg ønsker mer informasjon om
Vennligst kontakt meg via